14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Helbredsoplysningsloven § 10

Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af helbredsoplysningsloven og bygger på lov nr. 286 af 24. April 1996. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Anmodning om foretagelse af undersøgelser i medfør af §§ 2, 4 og 5 skal gennem lønmodtageren og efter lønmodtagerens valg rettes enten til en praktiserende læge, som den pågældende lønmodtager sædvanligvis benytter, eller til en tilsvarende sagkyndig i den bedriftssundhedstjeneste, som virksomheden måtte være tilsluttet.

•••

Stk. 2 Den, der modtager anmodningen, skal inddrage den nødvendige og tilstrækkelig kvalificerede lægelige eller anden sagkundskab, herunder arbejdsmedicinsk, klinisk-kemisk, genetisk eller biokemisk sagkundskab, såvel til udførelse af selve undersøgelsen som i forbindelse med fortolkningen af kliniske konsekvenser af undersøgelsen.

•••

Stk. 3 Den, der på grundlag af en undersøgelse afgiver erklæring om en lønmodtagers helbredstilstand og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, skal samtidig give en vurdering, der belyser graden af usikkerhed ved fortolkningen af sådanne undersøgelser.

•••

Stk. 4 Erklæring om en undersøgelses resultater skal videregives til lønmodtageren af den, der har modtaget anmodningen efter stk. 1, jf. dog § 9, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside