14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Havneloven § 2

Lov om havne paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af havneloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. May 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Anlæg af ny havn eller udvidelse af en bestående havn kræver tilladelse af transportministeren i medfør af denne lov.

•••

Stk. 2 Udvidelse af en bestående havn ved etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet inden for en havns dækkende værker kan udføres uden tilladelse efter stk. 1, medmindre udvidelsen kræver en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af anlægget. Transportministeren fastsætter regler herom.

•••

Stk. 3 Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af en havn eller dele af dens værker.

•••
profile photo
Profilside