14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Havneloven § 1a

Lov om havne paragraf 1a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af havneloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. May 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1a Transportministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på havneområder og procedurer for gennemførelse af vurderinger af indvirkninger på miljøet af offentlige og private projekter. Transportministeren fastsætter desuden regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter, hvis sådanne regler er nødvendige for at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.

•••
profile photo
Profilside