14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hasardspilloven § 9

Lov om offentligt hasardspil i turneringsform paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hasardspilloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 83 af 22. January 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 En bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform bortfalder, hvis indehaveren af bevillingen afgår ved døden, ophører med at eksistere eller ophører med at opfylde betingelserne i § 7, nr. 2 eller 3.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan bevillingshaverens dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en bevillingshaver, der er under rekonstruktionsbehandling, bevillingshaverens konkursbo eller en værge for en bevillingshaver, der er under værgemål efter værgemålslovens §§ 5 eller 7, fortsætte med at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, hvorom der i medfør af § 13, stk. 1, er givet underretning, hvis der sker anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden inden 14 dage efter dødsfaldet, indledningen af rekonstruktionsbehandling, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. Adgangen hertil gælder kun i 6 måneder efter den begivenhed, der medførte bevillingens bortfald.

•••
profile photo
Profilside