14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hasardspilloven § 7

Lov om offentligt hasardspil i turneringsform paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hasardspilloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 83 af 22. January 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform kan gives til personer, der

  • 1) er fyldt 18 år,

  • 2) ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

  • 3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

  • 4) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. eller derover,

  • 5) ikke har en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform skal gælde for,

  • 6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, og

  • 7) ikke i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil afvikle offentligt hasardspil i turneringsform på fuldt betryggende måde.

•••
profile photo
Profilside