14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Handelsagentloven § 6

Lov om handelsagenter og handelsrejsende paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af handelsagentloven og bygger på lov nr. 272 af 02. May 1990. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Forsømmer handelsagenten eller agenturgiveren sine pligter over for den anden part, har denne ret til erstatning for den herved forvoldte skade.

•••

Stk. 2 Den, der vil kræve erstatning, skal underrette den anden part herom uden ugrundet ophold, efter at den pågældende fik eller burde have fået kendskab til forsømmelsen og skaden. I modsat fald fortabes retten til erstatning.

•••

Stk. 3 Stk. 2 gælder ikke, hvis den anden part har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt.

•••
profile photo
Profilside