14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Handelsagentloven § 4

Lov om handelsagenter og handelsrejsende paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af handelsagentloven og bygger på lov nr. 272 af 02. May 1990. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Handelsagenten skal ved udførelsen af sit hverv varetage agenturgiverens interesser og handle loyalt og redeligt.

•••

Stk. 2 Handelsagenten skal især

  • 1) foretage rimelige bestræbelser for at indhente tilbud og, ved bemyndigelse hertil, indgå aftale vedrørende de forretninger, der er omfattet af agenturforholdet,

  • 2) underrette agenturgiveren om indhentet tilbud eller indgået aftale og om andre forhold, som agenten har kendskab til, og som agenturgiveren bør kende, og

  • 3) følge rimelige forskrifter fra agenturgiveren.

•••

Stk. 3 Stk. 1-2 kan ikke fraviges ved aftale.

•••
profile photo
Profilside