14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Handelsagentloven § 22

Lov om handelsagenter og handelsrejsende paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af handelsagentloven og bygger på lov nr. 272 af 02. May 1990. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Agenturaftalens ophør
Er agenturaftalen ikke indgået for en bestemt periode, kan agenturgiveren og handelsagenten i det første år af aftaleperioden opsige aftalen med et varsel på 1 måned. Varslet forlænges med 1 måned for hvert påbegyndt år, agenturaftalen har bestået. Varslet kan dog ikke overstige 6 måneder, medmindre andet er aftalt.

•••

Stk. 2 Der kan ikke ved forudgående aftale fastsættes kortere varsler end dem, der er nævnt i stk. 1. Dog kan det aftales, at handelsagenten kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, selv om aftalen har bestået i 3 år eller mere.

•••

Stk. 3 Aftaler parterne længere opsigelsesvarsler end de i stk. 1 nævnte, må varslet ikke være kortere ved opsigelse fra agenturgivers side end ved opsigelse fra handelsagentens side.

•••

Stk. 4 Er andet ikke aftalt, sker opsigelse til udgangen af en kalendermåned.

•••
profile photo
Profilside