14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Handelsagentloven § 1

Lov om handelsagenter og handelsrejsende paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af handelsagentloven og bygger på lov nr. 272 af 02. May 1990. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven kan fraviges ved aftale, medmindre andet er angivet i loven. Reglerne i kapitel 3 kan desuden fraviges ved sædvane.

•••

Stk. 2 De regler i §§ 22 og 25-27, der ikke kan fraviges til skade for handelsagenten, kan heller ikke ved en lovvalgsaftale fraviges til skade for agenten, hvis forholdet uden lovvalgsaftalen ville være underkastet denne lov.

•••

Stk. 3 Finder dansk ret anvendelse i et tilfælde, hvor handelsagentens hverv for agenturgiveren ifølge kontraktens bestemmelser ikke skal udføres i et land, der er medlem af EF eller EFTA, eller i et af de nordiske lande, kan parterne fravige alle bestemmelser i denne lov. §§ 22 og 25-27 kan dog ikke fraviges, hvis der i det land, hvor handelsagentens hverv skal udføres, eller hvor handelsagenten er hjemmehørende, gælder ufravigelige regler om opsigelse og godtgørelse i agenturforhold.

•••
profile photo
Profilside