14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

GUDP-loven § 15

Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gudp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 23 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Tilskud efter denne lov bortfalder, hvis

  • 1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

  • 2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes eller

  • 3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sine pligter i medfør af loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af udbetalte tilskud og træffe afgørelse om bortfald af tilskud efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Tilskud, der skal tilbagebetales, jf. stk. 2, skal tilbagebetales med tillæg af renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, til tilbagebetaling sker, og med den referencesats med tillæg, der er fastsat i renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

•••
profile photo
Profilside