Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Motorkøretøjsbranchen) § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse nr. 760 af 23. juni 2010

§ 3

Konkurrencerådet kan undlade at anvende denne bekendtgørelse, hvis:

  • 1) Konkurrencerådet i et konkret tilfælde konstaterer, at en aftale, der er omfattet af denne bekendtgørelse alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i § 8, stk. 1.

  • 2) Parallelle net af lignende vertikale begrænsninger, der dækker mere end 50 % af et relevant marked, indeholder bestemte begrænsninger vedrørende det pågældende marked.