Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Forskning og udvikling) § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler

Bekendtgørelse nr. 1111 af 13. august 2023

§ 4

I perioden fra den 1. september 2023 til den 30. juni 2025 finder forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ikke anvendelse på aftaler m.v., der allerede var i kraft den 31. august 2023, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne bekendtgørelse, men som den 31. august 2023 opfyldte betingelserne for fritagelse efter bekendtgørelse nr. 63 af 28. januar 2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler.