Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Forskning og udvikling) § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler

Bekendtgørelse nr. 1111 af 13. august 2023

§ 3

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan inddrage fritagelsen, hvis styrelsen i et konkret tilfælde konstaterer, at en aftale m.v., der er omfattet af fritagelsen efter denne bekendtgørelse, alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i § konkurrencelovens 8, stk. 1, og navnlig hvis:

  • 1) forsknings- og udviklingsaftalen i væsentlig grad vanskeliggør tredjemands gennemførelse af forskning og udvikling på det område eller de områder, der er relateret til aftaleprodukterne eller -teknologierne,

  • 2) forsknings- og udviklingsaftalen i væsentlig grad vanskeliggør tredjemands adgang til det relevante marked for aftaleprodukterne eller -teknologierne,

  • 3) parterne ikke udnytter resultaterne af den fælles eller betalte forskning og udvikling over for tredjemand uden objektiv gyldig grund,

  • 4) aftaleprodukterne eller -teknologierne i hele eller en væsentlig del af det danske marked ikke er udsat for effektiv konkurrence eller

  • 5) forsknings- og udviklingsaftalen i væsentlig grad vil begrænse konkurrencen inden for innovation på et bestemt område.