Gruppefritagelsesbekedtgørelse (Teknologioverførsel) § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler

Bekendtgørelse nr. 622 af 16. juni 2004,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 486 af 15. juni 2005

§ 4

Forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, gælder ikke i perioden fra den 1. maj 2004 til den 31. marts 2006 for aftaler, der allerede var i kraft den 30. april 2004, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne bekendtgørelse, men som den 30. april 2004 opfyldte betingelserne for fritagelse efter bekendtgørelse nr. 1009 af 16. december 1997 om gruppefritagelse for visse kategorier af teknologioverførselsaftaler.