Gruppefritagelsesbekedtgørelse (Teknologioverførsel) § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler

Bekendtgørelse nr. 622 af 16. juni 2004,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 486 af 15. juni 2005

§ 2

I forordningens artikel 2 skal »traktatens artikel 81, stk. 1« forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3«, og »traktatens artikel 81, stk. 3« forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 10«. I forordningens artikel 1 og 2 skal »forordning« forstås som »bekendtgørelse«.