14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gruppefritagelsesbekedtgørelse (Teknologioverførsel) § 3

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 622 af 16. June 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Konkurrencerådet kan tilbagekalde en fritagelse efter denne bekendtgørelse, hvis Konkurrencerådet i et konkret tilfælde konstaterer, at en teknologioverførselsaftale, der er omfattet af fritagelsen efter denne bekendtgørelse, alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i konkurrencelovens § 8, stk. 1, og navnlig når

  • 1)   markedsadgangen for teknologier tilhørende tredjeparter begrænses, f.eks. som følge af den kumulative virkning af parallelle netværk af ligeartede konkurrencebegrænsende aftaler, der forbyder licenstagere at udnytte teknologier tilhørende tredjeparter,

  • 2)   markedsadgangen for potentielle licenstagere begrænses, f.eks. som følge af den kumulative virkning af parallelle netværk af ligeartede konkurrencebegrænsende aftaler, der forbyder licensgivere at meddele andre licenstagere licens, eller

  • 3)   parterne uden nogen objektivt gyldig begrundelse undlader at udnytte den overførte teknologi.

•••
profile photo
Profilside