14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gruppefritagelsesbekedtgørelse (Teknologioverførsel) § 1

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 622 af 16. June 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Den danske tekst af Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2004 af 7. april 2004 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler finder tilsvarende anvendelse på teknologioverførselsaftaler omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder forordningens artikel 6-7 og artikel 9-11 ikke anvendelse.

•••

Stk. 2 Forordningen er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside