14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Gruppefritagelsesbekedtgørelse (Teknologioverførsel)

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler

Bekendtgørelse nr. 622 af 16. juni 2004,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 486 af 15. juni 2005

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Gruppefritagelsesbekedtgørelse (Teknologioverførsel)

I medfør af § 10 i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 772/2004 af 7. april 2004 om anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler (EØS-relevant tekst)

§1 Den danske tekst af Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2004 af 7. april 2004 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler finder tilsvarende anvendelse på teknologioverførselsaftaler omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder forordningens artikel 6-7 og artikel 9-11 ikke anvendelse.

Stk. 2 Forordningen er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

§2 I forordningens artikel 2 skal »traktatens artikel 81, stk. 1« forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3«, og »traktatens artikel 81, stk. 3« forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 10«. I forordningens artikel 1 og 2 skal »forordning« forstås som »bekendtgørelse«.

§3 Konkurrencerådet kan tilbagekalde en fritagelse efter denne bekendtgørelse, hvis Konkurrencerådet i et konkret tilfælde konstaterer, at en teknologioverførselsaftale, der er omfattet af fritagelsen efter denne bekendtgørelse, alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i konkurrencelovens § 8, stk. 1, og navnlig når

  • 1)   markedsadgangen for teknologier tilhørende tredjeparter begrænses, f.eks. som følge af den kumulative virkning af parallelle netværk af ligeartede konkurrencebegrænsende aftaler, der forbyder licenstagere at udnytte teknologier tilhørende tredjeparter,

  • 2)   markedsadgangen for potentielle licenstagere begrænses, f.eks. som følge af den kumulative virkning af parallelle netværk af ligeartede konkurrencebegrænsende aftaler, der forbyder licensgivere at meddele andre licenstagere licens, eller

  • 3)   parterne uden nogen objektivt gyldig begrundelse undlader at udnytte den overførte teknologi.

§4 Forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, gælder ikke i perioden fra den 1. maj 2004 til den 31. marts 2006 for aftaler, der allerede var i kraft den 30. april 2004, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne bekendtgørelse, men som den 30. april 2004 opfyldte betingelserne for fritagelse efter bekendtgørelse nr. 1009 af 16. december 1997 om gruppefritagelse for visse kategorier af teknologioverførselsaftaler.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2004.

profile photo
Profilside