Grundskolenødprøvebekendtgørelsen § 7

Denne konsoliderede version af grundskolenødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2021 og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 515 af 24. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 762 af 27. april 2021

Uddannelsesparathedsvurdering m.v.
§ 7

Elever, der går i 8. klasse i skoleåret 2020/21, skal ikke efter den 1. april 2021 have foretaget en uddannelsesparathedsvurdering ud over den, der er foretaget i dette skoleår forud for den 1. april 2021.

Stk. 2 Elever, der er omfattet af stk. 1, skal, når de påbegynder 9. klasse og senest den 30. september 2021, have en vurdering af, hvorvidt de har behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Skolen foretager denne vurdering i samarbejde med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3 På skoler, der selv forestår vejledningen, påhviler ansvaret for vurderingen efter stk. 2 skolens leder.