14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Grundloven § 73

Danmarks Riges Grundlov paragraf 73

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af grundloven og bygger på lov nr. 169 af 05. June 1953. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§73 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

•••

Stk. 2 Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing.

•••

Stk. 3 Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

•••
profile photo
Profilside