14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Grundloven § 20

Danmarks Riges Grundlov paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af grundloven og bygger på lov nr. 169 af 05. June 1953. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.

•••

Stk. 2 Til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.

•••
profile photo
Profilside