Grundforskningsfondsloven § 3

Denne konsoliderede version af grundforskningsfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om danmarks grundforskningsfond

Lov nr. 409 af 06. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 200 af 26. februar 2019,
som ændret ved lov nr. 1188 af 08. juni 2021

§ 3

Fondens fundats fastsættes ved kongelig anordning efter indstilling fra bestyrelsen. I fundatsen fastsættes regler for indstilling af og funktionsperioder for bestyrelsens medlemmer og for opgavefordelingen mellem bestyrelse og direktør.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan undtagelsesvis forlænge funktionsperioderne for bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, for en begrænset periode ud over de perioder, som er anført i fondens fundats, jf. stk. 1.