14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Grundforskningsfondsloven § 7

Lov om danmarks grundforskningsfond paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af grundforskningsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 200 af 26. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Bestyrelsen skal forvalte fondens midler, så de bliver til størst mulig gavn for fondens formål. Ved fondsformuens placering skal der tilstræbes en betryggende sikkerhed og højest mulig forrentning. Som led i patent- og licensaftaler, jf. § 1, stk. 5, kan fonden dog modtage vederlag i form af aktier, der ikke har samme sikkerhed eller forrentning. Fonden kan desuden udnytte tegningsrettigheder på yderligere aktieudstedelser knyttet til disse aktier.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren nærmere regler for, hvordan midlerne kan anbringes efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside