14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Grundforskningsfondsloven § 3

Lov om danmarks grundforskningsfond paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af grundforskningsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 200 af 26. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Fondens fundats fastsættes ved kongelig anordning efter indstilling fra bestyrelsen. I fundatsen fastsættes regler for indstilling af og funktionsperioder for bestyrelsens medlemmer og for opgavefordelingen mellem bestyrelse og direktør.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan undtagelsesvis forlænge funktionsperioderne for bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, for en begrænset periode ud over de perioder, som er anført i fondens fundats, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside