14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Grundforskningsfondsloven § 2

Lov om danmarks grundforskningsfond paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af grundforskningsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 200 af 26. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer bl.a. skal have indsigt i forskning på internationalt niveau samt finansiel indsigt. Formanden og medlemmerne udpeges af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab:

  • 1) En formand udpeget af uddannelses- og forskningsministeren,

  • 2) 3 medlemmer indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond,

  • 3) 1 medlem indstillet af Rektorkollegiet uden for kollegiets midte,

  • 4) 1 medlem indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium uden for kollegiets midte,

  • 5) 1 medlem indstillet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab,

  • 6) 1 medlem indstillet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og

  • 7) 1 medlem udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

•••

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond eller udvalg under Danmarks Innovationsfond.

•••

Stk. 3 Fonden tilrettelægger selv sin administration, idet dog opgavefordelingen mellem bestyrelse og direktør fastsættes i fundatsen, jf. § 3.

•••

Stk. 4 Nedlægges eller ændres nogen af de i stk. 1 nævnte indstillingsberettigede parter væsentligt, fastlægges det i fundatsen, jf. § 3, hvordan det pågældende medlem indstilles.

•••
profile photo
Profilside