14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Grundforskningsfondsloven § 1

Lov om danmarks grundforskningsfond paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af grundforskningsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 200 af 26. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Til styrkelse af Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne oprettes Danmarks Grundforskningsfond med en grundkapital på 2 mia. kr., som overføres til fonden fra staten.

•••

Stk. 2 Grundforskningsfondens kapital og afkastet heraf og fondens andre indtægter, jf. stk. 5, skal anvendes til finansiering af enestående forskning på internationalt niveau.

•••

Stk. 3 Grundforskningsfonden kan af sin kapital og afkastet heraf samt øvrige offentlige bevillinger foretage uddelinger i overensstemmelse med sit formål. Fonden skal herved sørge for, at uddelingerne foretages sådan, at de sikrer fondens virke på langt sigt.

•••

Stk. 4 Fonden kan gennemsnitligt uddele 470 mio. kr. årligt målt i faste priser over fortløbende 10-års-perioder. Alle uddelinger skal inkludere bidrag til følgeudgifter forbundet med forskningen beregnet efter den sats, der til enhver tid gælder for staten.

•••

Stk. 5 Grundforskningsfonden kan oppebære indtægter af patenter, licenser og gaver m.m. og kan inden for sit formål udføre kontraktforskning.

•••
profile photo
Profilside