14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Godskørselsloven § 4

Lov om godskørsel paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af godskørselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. November 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 En virksomhed, der har tilladelse i henhold til § 1, stk. 1 eller 3, skal have en godkendt transportleder, der foruden at opfylde de krav, der følger af artikel 4 i forordning nr. 1071/2009,

  • 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

  • 2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs og

  • 3) ikke har ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

•••

Stk. 2 En virksomhed, der har tilladelse i henhold til § 1, stk. 2, skal have en godkendt transportleder, der

  • 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

  • 2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

  • 3) ikke har ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,

  • 4) udviser god vandel, jf. stk. 4,

  • 5) faktisk og vedvarende kan lede virksomhedens transportarbejde,

  • 6) er bosiddende i et EU- eller EØS-land og

  • 7) har de nødvendige faglige kvalifikationer.

•••

Stk. 3 Drives en virksomhed, der har tilladelse i henhold til § 1, stk. 2, som en personligt ejet virksomhed, skal transportlederen være virksomhedsejeren.

•••

Stk. 4 Transportministeren fastsætter nærmere regler om det vandelskrav, som transportlederen skal opfylde, jf. stk. 2, nr. 4, og artikel 4, stk. 1, og artikel 6 i forordning nr. 1071/2009. Bekendtgørelse om godskørsel

•••
profile photo
Profilside