14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gødskningsloven § 41

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gødskningsloven og bygger på lov nr. 338 af 02. april 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Gødningsplanlægning
En virksomhed, der er registreret eller registreringspligtig i Register for Gødningsregnskab, skal for hver planperiode foretage en gødningsplanlægning for det samlede landbrugsareal.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen, herunder frister for planlægningens foretagelse, dens udformning, indhold, herunder krav om tilknytning af et markkort, og indsendelse, og om opgørelsen af det samlede landbrugsareal. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om revision af gødningsplanlægningen.

•••
profile photo
Profilside