14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gødskningsloven § 36

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag paragraf 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gødskningsloven og bygger på lov nr. 338 af 02. april 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Miljø- og fødevareministeren fører et register over oplysninger om gødningsleverancer fra virksomheder, herunder anlæg, og offentligt ejede virksomheder, der sælger, afgiver eller modtager gødning. Registeret benævnes Leverandørregister for gødningsleverancer.

•••

Stk. 2 Ministeren fastsætter regler om, at de virksomheder, herunder anlæg, og offentligt ejede virksomheder, der er omfattet af § 3, stk. 1, eller regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, skal indberette følgende til Leverandørregister for gødningsleverancer:

  • 1) Hvortil der er afsat gødning.

  • 2) Den afsatte gødningstype og -mængde.

  • 3) Den totale mængde af kvælstof og fosfor i den afsatte gødning.

  • 4) Den andel af den totale mængde af kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den afsatte gødning.

  • 5) Det fosforloft, der er tilknyttet den afsatte gødning, jf. lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

•••

Stk. 3 Indberetningen af kvælstofholdig gødning, jf. stk. 2, skal omfatte al gødning, der er solgt eller afgivet henholdsvis med og uden afgift, jf. lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

•••

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om, at de anlæg, der er omfattet af § 3, stk. 2, eller regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, skal indberette følgende til Leverandørregister for gødningsleverancer:

  • 1) Hvorfra de modtager gødning.

  • 2) Den modtagne gødningstype og -mængde.

  • 3) Den totale mængde af kvælstof og fosfor i den modtagne gødning.

  • 4) Den andel af den totale mængde af kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den modtagne gødning.

  • 5) Det fosforloft, der er tilknyttet den modtagne gødning, jf. lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

•••

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler om den form, som indberetninger til Leverandørregister for gødningsleverancer skal have.

•••

Stk. 6 Ministeren kan fastsætte regler om prøveudtagning, herunder at prøver skal udføres af akkrediterede laboratorier, analysemetoder, opbevaring af prøver og analyseresultater, indberetning af analyseresultater, opgørelse og indberetning af primo- og ultimolager og afvigelser ved bearbejdningsprocessen for de virksomheder, herunder anlæg, og offentligt ejede virksomheder, der er omfattet af § 3, stk. 1 og 2, eller regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside