14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gødskningsloven § 34

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gødskningsloven og bygger på lov nr. 338 af 02. april 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Ophører en virksomhed før udløb af planperioden med at være registreret i Register for Gødningsregnskab, og overdrager virksomheden før udløb af planperioden sit samlede lager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning eller bioaske, skal virksomheden opgøre lageret på overdragelsestidspunktet.

•••

Stk. 2 Oplysninger om opgørelsen af lageret, jf. stk. 1, gives skriftligt til den virksomhed, der overtager lageret.

•••

Stk. 3 Det overdragne lager henregnes til den virksomhed, der overtager lageret.

•••

Stk. 4 Gives skriftlig oplysning som nævnt i stk. 2 ikke, opgøres det overdragne lager til 0 kg kvælstof og fosfor.

•••
profile photo
Profilside