14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gødskningsloven § 32

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gødskningsloven og bygger på lov nr. 338 af 02. april 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Ophør og overdragelse
Ophører en virksomhed før udløbet af planperioden med at eje eller have brugsret til et areal med afgrøder, som er omfattet af en kvælstofnorm fastsat i medfør af § 13, stk. 3, eller en fosfornorm fastsat i medfør af § 5, stk. 6, for den pågældende planperiode, skal virksomhedens samlede forbrug af kvælstof og fosfor på arealet for den forløbne del af planperioden beregnes, jf. §§ 18-30.

•••

Stk. 2 Den ophørende virksomhed skal give den virksomhed, der overtager arealet eller brugsretten hertil, hvis virksomheden er registreret i Register for Gødningsregnskab, skriftlig oplysning om følgende:

  • 1) Forfrugten.

  • 2) Den samlede kvote for kvælstof.

  • 3) Det forventede fosforloft, der er tilknyttet gødningen, jf. lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., fra husdyrgødning og anden organisk gødning, der er udbragt på arealet.

  • 4) Forbruget af kvælstof og fosfor.

•••

Stk. 3 Oplysningerne i stk. 2 skal vedrøre det overdragne areal i perioden fra planperiodens start indtil det tidspunkt, hvor virksomheden ophører med at eje eller have brugsret til arealet.

•••
profile photo
Profilside