14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gødskningsloven § 13

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gødskningsloven og bygger på lov nr. 338 af 02. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Samlet kvote for kvælstof
For planperioden skal en virksomheds samlede kvote for kvælstof beregnes som summen af kvoterne for de enkelte marker i virksomheden. For hver enkelt mark beregnes kvoten på grundlag af markens størrelse, afgrøde, forfrugten og afgrødens kvælstofnorm i det pågældende klimaområde og jordbundstype.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, hvordan markens størrelse og afgrøde fastsættes, og om beregning af kvoten efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Ministeren fastsætter kvælstofnormer og standardudbytter for afgrøder.

•••

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om kriterier, betingelser og dokumentationskrav for anvendelse af visse kvælstofnormer.

•••

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte andre kvælstofnormer for afgrøder for virksomheder, der driver gartneri, planteskoler, dyrkning af frugt og bær eller skovbrug. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om beregning af disse virksomheders samlede kvote for kvælstof.

•••

Stk. 6 Ministeren fastsætter jordbundstyper og udarbejder og vedligeholder et kort over disse.

•••
profile photo
Profilside