Geoinfrastrukturloven § 7

Denne konsoliderede version af geoinfrastrukturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Lov nr. 1331 af 19. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017

§ 7

De søge- og visningstjenester, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, skal stilles gratis til rådighed for offentligheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Offentlige myndigheder, der leverer visningstjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, kan dog opkræve gebyr herfor.

Stk. 3 Offentlige myndigheder, der leverer de øvrige tjenester, som er nævnt i § 4, stk. 1, kan opkræve gebyr herfor.

Stk. 4 Det er en betingelse for opkrævning af gebyr for levering af visningstjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, tjenester, der gør det muligt at nedtage kopier af geodatasæt, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, eller tjenester, som gør det muligt at aktivere geodatatjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, at der er adgang til at betale gebyr via e-handelstjenester. Disse tjenester kan være omfattet af ansvarsfraskrivelse eller licens.

Stk. 5 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter bestemmelser om betaling af gebyr for levering af geodatasæt og geodatatjenester, jf. stk. 2 og 4.