Geoinfrastrukturloven § 4

Denne konsoliderede version af geoinfrastrukturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Lov nr. 1331 af 19. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017

§ 4

Energi-, forsynings- og klimaministeren opretter og driver følgende tjenester på internettet:

 • 1) Søgetjenester, der gør det muligt at søge efter geodatasæt og geodatatjenester ud fra indholdet af de tilsvarende metadata og at fremvise indholdet af metadata.

 • 2) Visningstjenester, der som minimum gør det muligt at vise, navigere, zoome ind og ud, panorere samt overlejre geodatasæt, der kan vises, og at vise signaturforklaringer og relevant metadataindhold.

 • 3) Tjenester, der gør det muligt at nedtage kopier af geodatasæt eller dele af sådanne sæt og, hvor det er muligt, at opnå direkte adgang til geodatasæt.

 • 4) Transformationstjenester, der gør det muligt at transformere geodatasæt med henblik på at opnå interoperabilitet.

 • 5) Tjenester, der gør det muligt at aktivere geodatatjenester.

Stk. 2 De tjenester, der er nævnt i stk. 1, benævnes under et: Danmarks INSPIRE-geoportal.

Stk. 3 De søgetjenester, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, skal mindst give mulighed for at anvende følgende søgekriterier:

 • 1) Nøgleord.

 • 2) Klassificering af geodata og geodatatjenester.

 • 3) Kvaliteten og gyldigheden af geodata.

 • 4) Grad af overensstemmelse med bestemmelserne om interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.

 • 5) Geografisk placering.

 • 6) Betingelser for adgang til og brug af geodatasæt og geodatatjenester.

 • 7) Hvilke offentlige myndigheder, der er ansvarlige for etablering, forvaltning, vedligeholdelse og distribution af geodatasættene og geodatatjenesterne.

Stk. 4 Transformationstjenesterne, jf. stk. 1, nr. 4, skal kombineres med de øvrige tjenester, som er nævnt i stk. 1, på en sådan måde, at samtlige tjenester kan drives i overensstemmelse med bestemmelserne om tekniske ordninger for interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.