14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Geoinfrastrukturloven § 3

Uddrag fra forarbejderne til geoinfrastrukturloven § 3:

Til § 3
Forslaget gennemfører Inspire-direktivets artikel 5 om metadata samt direktivets artikel 6 om fristerne for at fremstille metadata ved at give miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om, hvilke oplysninger metadata skal indeholde. Endvidere giver forslaget mulighed for at inkorporere de gennemførelsesbestemmelser om interoperabil...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.