14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Geoinfrastrukturloven § 3

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af geoinfrastrukturloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Offentlige myndigheder skal fremstille metadata for de geodatasæt eller geodatatjenester, som de besidder. Metadata skal ajourføres, hvis der foretages væsentlige ændringer i geodatasættene og geodatatjenesterne.

•••

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter bestemmelser om, hvilke oplysninger metadata skal indeholde, og om ajourføring af metadata, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter endvidere bestemmelser om tekniske ordninger for interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.

•••
profile photo
Profilside