Geoinfrastrukturloven § 3

Denne konsoliderede version af geoinfrastrukturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Lov nr. 1331 af 19. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017

§ 3

Offentlige myndigheder skal fremstille metadata for de geodatasæt eller geodatatjenester, som de besidder. Metadata skal ajourføres, hvis der foretages væsentlige ændringer i geodatasættene og geodatatjenesterne.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter bestemmelser om, hvilke oplysninger metadata skal indeholde, og om ajourføring af metadata, jf. stk. 1.

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter endvidere bestemmelser om tekniske ordninger for interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.