Geoinfrastrukturloven § 12

Denne konsoliderede version af geoinfrastrukturloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Lov nr. 1331 af 19. december 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017

§ 12

Energi-, forsynings- og klimaministeren overvåger udbygningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af infrastrukturen for geografisk information og tilsender Kommissionen rapporter herom.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte bestemmelser om den overvågning, der skal finde sted efter stk. 1, og om dens nærmere indhold. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at offentlige myndigheder skal tilsende energi-, forsynings- og klimaministeren oplysninger til brug for udarbejdelsen af rapporter om denne overvågning.