14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Geoinfrastrukturloven § 1

Uddrag fra forarbejderne til geoinfrastrukturloven § 1:

Til § 1
I bestemmelsen, som skal sikre, at Inspire-direktivets artikel 4 gennemføres, er fastsat, hvilke geodatasæt og geodatatjenester loven omfatter.Til stk. 1Det foreslås, at loven alene skal omfatte geodatasæt, som foreligger i elektronisk form. Det vil endvidere være en betingelse for, at geodatasæt er omfattet af loven, at de vedrører et eller f...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.