14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Genstandsbekendtgørelsen § 35

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) paragraf 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Inddragelse og disciplinærstraf m.v.
Hvis indsatte er i besiddelse af eller råder over genstande eller penge i strid med reglerne i denne bekendtgørelse eller regler udstedt af kriminalforsorgsområdet i medfør af denne bekendtgørelse, kan kriminalforsorgsområdet bestemme, at genstandene eller pengene skal inddrages med henblik på udlevering ved løsladelsen, medmindre kriminalforsorgsområdet træffer bestemmelse om konfiskation, jf. straffuldbyrdelseslovens § 73.

•••

Stk. 2 En indsat kan ikendes disciplinærstraf ved overtrædelse af § 2, § 3, stk.1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 8, stk. 1, påbud efter § 11, § 21, stk. 2, nr. 1, § 23, stk. 1, § 24 og § 27, stk. 1, 1. pkt.

•••

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om disciplinærstraf for overtrædelse af regler fastsat i medfør af § 4, stk. 2, § 9, § 10, § 23, stk. 2, § 28, og § 31, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside