Genstandsbekendtgørelsen § 33

Denne konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022

§ 33

Reglerne i §§ 29-32 anvendes tilsvarende med hensyn til genstande, der tilsendes under opholdet, modtages ved besøg eller medtages efter udgang og for penge, der under opholdet overføres elektronisk eller medtages efter udgang. I kriminalforsorgens udslusningsfængsler anvendes reglerne endvidere for penge, der under opholdet modtages ved besøg.