Genstandsbekendtgørelsen § 32

Denne konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022

§ 32

Genstande eller penge, som ikke udleveres til den indsatte eller sendes til en adresse uden for institutionen, skal opbevares og registreres af kriminalforsorgsområdet.

Stk. 2 Genstandene registreres på en særskilt liste for hver enkelt indsat. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at opbevaring af de pågældende genstande betinges af, at listen underskrives af den indsatte.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet kan nægte at opbevare genstande under henvisning til genstandenes størrelse, antal og art. Hvis opbevaring nægtes, skal kriminalforsorgsområdet hjælpe den indsatte med at finde passende opbevaring. Opbevaringen skal ske uden udgifter for kriminalforsorgsområdet.

Stk. 4 Kriminalforsorgsområdet kan undlade at registrere genstande og penge, der opbevares i en registreret kuffert, kasse eller lignende uden mulighed for sammenblanding med andres genstande.