14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Genstandsbekendtgørelsen § 31

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at bestemte genstande altid skal registreres.

•••

Stk. 2 I lukkede fængsler og Københavns Fængsler skal genstande af større værdi, der udleveres til indsatte, registreres.

•••

Stk. 3 Genstandene registreres på en særskilt liste for hver enkelt indsat. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at udlevering af de pågældende genstande betinges af, at listen underskrives af den indsatte.

•••
profile photo
Profilside