14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Genstandsbekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Kriminalforsorgsområdet fastsætter under hensyn til forholdene i den enkelte institution nærmere regler om anvendelse af penge i institutionen, herunder om medtagelse af penge til brug under udgang og i forbindelse med besøg. I de lukkede fængsler kan kriminalforsorgsområdet i denne forbindelse fastsætte regler om begrænsninger for indsattes anvendelse af de penge, som er nævnt i § 22, stk. 1, herunder regler om, at sådanne penge ikke må bruges til at købe bestemte ting, herunder f.eks. nydelsesmidler.

•••
profile photo
Profilside