14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Genstandsbekendtgørelsen § 27

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Indsatte i lukkede fængsler og i Københavns Fængsler må ikke sende penge ud af institutionen, medmindre der er tale om udsendelse af arbejdspenge til nærstående, og ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde ikke taler imod. Kriminalforsorgsområdet kan dog give tilladelse til udsendelse af andre penge end arbejdspenge, hvis ganske særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde taler for det.

•••

Stk. 2 I arresthusene kan kriminalforsorgsområdet forbyde udsendelse af penge, såfremt ordens- eller sikkerhedshensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Kriminalforsorgsområdet kan, hvis særlige omstændigheder taler derfor, godkende gennemførelse af ordninger som nævnt i stk. 1. Eventuel godkendelse gives for en tidsbegrænset periode.

•••
profile photo
Profilside