14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Genstandsbekendtgørelsen § 24

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 En indsat må kun anvende penge til formål, der er forenelige med hensynet til orden og sikkerhed i institutionen. Kriminalforsorgsområdet kan forlange fornøden dokumentation for beløbets anvendelse.

•••
profile photo
Profilside