14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Genstandsbekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Indsatte i åbent fængsel og arresthus (Københavns Fængsler) må højst være i besiddelse af 3.000 kr. I lukkede fængsler må en indsat højst være i besiddelse af 1.500 kr. Hvis der er indført kontantløshed i institutionen, jf. stk. 3, må de indsatte dog ikke være i besiddelse af kontante penge. De nævnte beløbsgrænser gælder ikke i institutioner for frihedsberøvede asylansøgere.

•••

Stk. 2 Hvis det er påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, kan kriminalforsorgsområdet under hensyn til forholdene i den enkelte institution fastsætte en lavere beløbsgrænse end den i stk. 1 anførte. Kriminalforsorgsområdet kan ligeledes fastsætte begrænsninger med hensyn til hvilke betalingsenheder, de indsatte må være i besiddelse af.

•••

Stk. 3 Direktoratet for Kriminalforsorgen kan bestemme, at de indsatte i en institution ikke må være i besiddelse af kontante penge.

•••
profile photo
Profilside