Genstandsbekendtgørelsen § 22

Denne konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022

§ 22

Indsatte kan medtage penge ved indsættelsen i institutionen og efter udgang samt få penge overført elektronisk.

Stk. 2 I de åbne fængsler kan pengene udleveres til indsatte. Dette gælder dog ikke, hvis der er truffet bestemmelse om, at de indsatte i den pågældende institution ikke må besidde kontante penge, jf. § 23, stk. 3.

Stk. 3 I de lukkede fængsler og arresthusene (Københavns Fængsler) indsættes pengene på en konto i institutionen.