14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Gebyrbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet

Denne konsoliderede version af gebyrbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1048 af 16. oktober 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Gebyrbekendtgørelsen

I medfør af § 50, stk. 1 og 2, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. november 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Til finansiering af udgifterne ved kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 29 og §§ 34-35 b, undersøgelser vedrørende revisionsvirksomheder og revisorer jf. lovens §§ 37-42, samt driften af Revisornævnet opkræver Erhvervsstyrelsen årligt et gebyr fra alle revisorer, der pr. 1. januar det pågældende år er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed.

Stk. 2 En revisor, der er etableret i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftale, som EU har indgået med Schweiz, og som er optaget i registeret over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer med henblik på midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet, jf. revisorlovens § 11, stk. 1, betaler et gebyr til finansiering af driften af Revisornævnet. Betalingen dækker den periode, for hvilken anmeldelsen er gældende.

§2 Gebyrsatser for 2019
For kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder udgør gebyret efter § 1, stk. 1, 1.130 kr. pr. revisor, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der reviderer virksomheder omfattet af revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 3. For øvrige revisionsvirksomheder udgør gebyret efter § 1, stk. 1, 1.785 kr. pr. revisor.

Stk. 2 For undersøgelser udgør gebyret efter § 1, stk. 1, 900 kr. pr. revisor.

Stk. 3 For Revisornævnet udgør gebyret efter § 1, stk. 1 og 2, 1.590 kr. pr. revisor.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 684 af 07. juni 2018 om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet ophæves.

profile photo
Profilside