14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gassikkerhedsloven § 7

Lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gassikkerhedsloven og bygger på lov nr. 61 af 30. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Den, der udfører eller driver gasanlæg eller gasinstallationer, skal følge regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1. Er der i regler fastsat i medfør heraf henvist til anerkendte standarder, anses sikkerhedskravet i § 3 for opfyldt, hvis de fastsatte regler og de anerkendte standarder, som reglerne henviser til, er fulgt.

•••

Stk. 2 Anvendes anerkendte standarder som nævnt i stk. 1 ikke eller kun delvis, skal det dokumenteres, på hvilken måde sikkerhedskravet i § 3 er opfyldt. Dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation efter stk. 2. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer

•••
profile photo
Profilside