14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gassikkerhedsloven § 29

Lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gassikkerhedsloven og bygger på lov nr. 61 af 30. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasdistributionsselskaberne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

•••

Stk. 2 Gasdistributionsselskabernes omkostninger ved kontrol og udførelse af det sikkerhedstekniske arbejde, der udføres i medfør af bestemmelser fastsat efter § 5, og de omkostninger, der er nævnt i stk. 1, skal refunderes af det selskab, der opkræver gasdistributionsafgiften hos forbrugeren.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling af omkostninger forbundet med Sikkerhedsstyrelsens kontrol efter §§ 12-22.

•••
profile photo
Profilside